การเรียนการสอน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี (DVT)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,858