การแสดงร่วมเฉลิมฉลอง​เทศกาลตรุษจีน

วันที่ 26 มกราคม 2563

นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการแสดงร่วมเฉลิมฉลอง​เทศกาลตรุษจีน

ณ สถานธรรมหงไท่

Visitors: 206,795