แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดหัวคู้

วันที่ 24 มกราคม 2563

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนวัดหัวคู้

Visitors: 196,346