กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 24 มกราคม 2563

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 204,270