กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 21 มกราคม 2563

คณะครูและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ทำกิจกรรมจิตอาสา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,786