ครูที่ทำงานอายุครบ 60 ปี

วันที่ 16 มกราคม 2563

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมรับรางวัล ครูที่ทำงานอายุครบ 60 ปี

จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัสมุทรปราการ

ณ สวนอาหารครัวบุญเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 206,785