ครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 16 มกราคม 2563

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมรับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัสมุทรปราการ

ณ สวนอาหารครัวบุญเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 200,858