ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 16 มกราคม 2563

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมรับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

จัดโดย สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 206,786