การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 12 - 14 มกราคม 2563

นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้ารับการฝึกภาคสนาม

ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 152,141