การประกวดนักเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ 8 มกราคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งนักเรียน​นักศึกษา​เข้าร่วมการประกวดนักเรียนรางวัลพระราชทาน​

ตัวแทนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดย นายวิศวะ สุนทร

ตัวแทนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย นางสาวสุวรรณี สกลกุลดี

ณ​ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

Visitors: 206,800