เข้าเยี่ยมชม Yuan Chi University และ Ming Chih University ประเทศไต้หวัน

วันที่ 2 มกราคม 2563

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าเยี่ยมชม Yuan Chi University และ Ming  Chih University 

ณ ประเทศไต้หวัน

Visitors: 204,273