กิจกรรมส่งความสุขสู่ปี 2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุขสู่ปี 2020

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 206,786