การประชุมครู ประจำปี 2/2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2/2562

เพื่อสรุปผลงาน และหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและนโยบายการทำงานในปี 2563

โดยผู้รับใบอนุญาต ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 200,861