การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563  

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ

Visitors: 152,318