ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิจารณารับทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติกประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาพิจารณารับทุนการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

ประจำปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1

***หมายเหตุ กำหนดการการสอบสัมภาษณ์รอประกาศอย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ttech.ac.th หรือแฟนเพจ facebook วิทยาลัยฯ

Visitors: 163,959