การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ

โดยสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 206,794