การประชุม​และศึกษา​แนวทางการศึกษา​ต่อ​ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

คณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุม​และศึกษา​แนวทางการศึกษา​ต่อ​

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Visitors: 204,269