กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนให้กับครู และบุคลากร

โดยการเขียนพู่กันจีน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 204,271