กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ทำกิจกรรมจิตอาสา

ณ มูลนิธิธรรมกิจไพศาล

Visitors: 200,864