โครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ปลูกผักปลอดสารพิษ

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมกับ ศูนย์เศษรฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ

ได้ดำเนินโครงการพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ปลูกผักปลอดสารพิษ 

ประกอบด้วย

1. วอเตอร์เคลส ปลอดสารพิษ

2. คะน้าแม็คซิโก 

3. ผักบุ้งพื้นเมืองสมุทรปราการ

ณ ศูนย์เศษรฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 206,795