งาน Open House ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) นำนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 1 และ 2

เข้าร่วมงาน Open House เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Visitors: 200,859