Robot จับชิ้นงาน เครื่องฉีด M/C420A

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ติดตั้ง Robot จับชิ้นงาน เครื่องฉีด M/C420A พร้อมห้องล้อมรักษาความปลอดภัย

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

 

Visitors: 200,858