กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

 วันที่ 7 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด

จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

ประจำปี 2562 

Visitors: 196,350