กิจกรรมวันน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

วันที่ 7 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดกิจกรรมวันน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และวันดินแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 200,859