สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้รับรางวัลชมเชย

ในการคัดเลือกสถานศึกษาภาคกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก

ประจำปีการศึกษา 2561

Visitors: 204,270