งานครบรอบ 22 ปี มูลนิธิธรรมกิจไพศาล

วันที่ 1 ธันวาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมงานครบรอบ 22 ปี มูลนิธิธรรมกิจไพศาล

โดยมี ดร.ถง เจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 

คุณจัง เหวินผิง ประธานสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย 

ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกิจไพศาล และประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจไต้หวันแห่งประเทศไทย 

และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านความมั่นคง) ธฤต สำราญเวทย์ 

ร่วมเปิดงาน “ครบรอบ 22 ปี มูลนิธิธรรมกิจไพศาล”  

ซึ่งมูลนิธิธรรมกิจไพศาล ร่วมมือกับ สมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย และสมาคมสตรีนักธุรกิจไต้หวันแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุน “ช่วยเหลือการศึกษา” ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี

และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) มีนักเรียนนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน 17 ทุน ได้แก่

ทุนการศึกษาจากสมาคมสตรีนักธุรกิจไต้หวันแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ทุน

และทุนการศึกษาจากมูลนิธิธรรมกิจไพศาล จำนวน 10 ทุน

ณ สมาคมไต้หวัน แห่งประเทศไทย 

Visitors: 204,277