การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน

การประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Visitors: 206,795