การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Visitors: 206,786