การตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) รับการตรวจประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,861