การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Visitors: 196,351