การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะงานฝึกฝีมือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

Visitors: 196,340