การประชุมการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ประธานในที่ประชุมโดย ท่านผู้อำนวยการบรรลือ ทองเกตุแก้ว

ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

Visitors: 200,855