การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี ประจำปี 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นางสาวเดือนเพ็ญ เพ็งสำราญ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และนางสาวกาญจนา สุริยะ ครูผู้ควบคุมทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ได้นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี ประจำปี 2562

ผลการแข่งขันได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 25 ทีม จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 56 ทีม จากทั่วประเทศ

และได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมแข่งขัน 

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Visitors: 190,426