การประชุมระเบียบการจัดผลัดฝึกภาคสนามของ นศท. ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ตัวแทนครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมระเบียบการจัดผลัดฝึกภาคสนามของ นศท.

ปีการศึกษา 2562

ณ โรงเรียนรักษาดินแดง ศูยน์การนักศึกษาวิชาทหาร

Visitors: 200,855