การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด และทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมเป็นเจ้าภาพและส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ทักษะงานวัดละเอียด และทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จังหวัดสมุทรปราการ

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

Visitors: 200,855