กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ชมรมจิตอาสา นำโดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ร่วมรณรงค์การเก็บขยะตามแนวชายหาดบ้าน

ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

Visitors: 204,269