โครงการความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) กับสถานประกอบการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ดร.อนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยกานวิทยาลัยฯ เป็นผู้บรรยายสัมมนาวิชาการ

โครงการความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) กับสุถานประกอบการ

ณ หาดนาจอมเทียน พัทยา 

Visitors: 204,274