การประชุมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ตัวแทนคณะครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าร่วมการประชุมหัวข้อเรื่อง "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

Visitors: 204,274