แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

Visitors: 204,272