แนะแนวการศึกษาต่อที่ Hua-Xing Chinese school

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ Hua-Xing Chinese school

Visitors: 204,269