แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

Visitors: 200,856