แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนรังษีวิทยา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนรังษีวิทยา

Visitors: 204,270