แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนพะทายพิทยาคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนพะทายพิทยาคม

Visitors: 204,270