แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

Visitors: 200,855