แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนหนองหิ้งวิทยา​

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนหนองหิ้งวิทยา​

Visitors: 200,856