แนะแนวการศึกษาต่อที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม​

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

คณะครูฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม​

Visitors: 200,859