กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)

ทำกิจกรรมจิตอาสา

ณ มูลนิธิธรรมกิจไพศาล

Visitors: 206,794