การนิเทศ​การสอนและชี้แจงการศึกษา​ระบบทวิภาคี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดการนิเทศ​การสอนและชี้แจงการศึกษา​ระบบทวิภาคีให้กับครูฝึกสอน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 206,788