กิจกรรมศึกษาปฏิบัติธรรม

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) เข้าศึกษาปฏิบัติธรรม

ณ วัดหัวคู้

Visitors: 206,786