กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่ครู และบุคลากร

วันที่ 8-12 ตุลาคม 2562 

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาจีนให้แก่ครู และบุคลากร

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) 

Visitors: 200,855